3. Úvod

Tato práce si klade za cíl zmapovat život fotografa Oldřicha Karáska. Sestavena bude z encyklopedických zdrojů a dobového zpravodajství o jeho osobě. Připojena bude přiloha složená z fotografií a dvou (podle mne) nejzajímavějších rozhovorů se zesnulým fotografem. Oldřicha Karáska jsem si vybral pro jeho cit, pracovitost, hry se světlem... a také pro zásluhy - tím myslím zviditelnění české fotografie ve světě a zachycení krásy dnešního světa.