5. Práce

"...Je ukázkovým příkladem dítěte své doby. Narozený od války, odkojený poezií všedního dne po válce, polapený magií spontanního bressonovského svěděctví šedesátých let a konečně - vystřízlivělý z opojení živou fotografií jejím povlovným ústupem ze slávy. S novou atmosférou doby i fotografie dochází k proměně a z autora vtipných, bystrých postřehů, reportéra života Karáska, se od od poloviny sedmdesátých let stává rozvážný fotograf barevné romantiky hlavního města..."
(Cesty československé fotografie - str. 190)


"...Šli jsme do večerních ulic , temných místností, neflešovali jsme, ale fotografovali při světle, jaké bylo; okamžiky, které hovořily o životě obyčejnou řečí. Tenhle nový styl však v redakcích snad s výjimkou Mladého světa nechtěli respektovat. Snímky z kinofilmu prý mají ošklivé světlo..."
(Cesty československé fotografie - str. 191)


"...Téměř všechny jeho úspěšné snímky vznikaly mimo redakční úkoly, z vlastního zaujetí. 'Ať jsem byl kde jsem byl, vždycky jsem dělal přinejmenším o padesát procent víc, než byla moje povinnost. Tak vznikaly moje osobní práce.' Také zahraniční cesty byly většinou jeho soukromou záležitostí..."
(Cesty československé fotografie - str. 191)
Výstavy:
Praha od večera do rána. Fotochema, Praha 1965
Výstavní síň Orbis, Praha 1974
Praha O.K. Courchevel, Francie 1978, 1980
Meribel, Francie 1979
Staroměstská radnice, Praha 1990
další výstavy, poslední 1998

Konference:
pořádané SČSN
čs. fotografie 1945-1989, Praha 1989

Ceny:
1. cena fotosoutěž UNESCO, Tokio 1966
1. cena fotofestival Cannes 1967
1. cena fotosoutěž The Golden Bear, Stockholm 1967
2. cena Interpressfoto, Varšava 1966
Čestné uznání World Press Photo 1966
1. cena fotosoutěž Budapešť 1981
2. cena Humorfoto Belgie 1982
1. cena za soubor plakátů soutěž Tourposter, Tarbes 1983
1. cena v téže soutěži Madrid 1984
1. cena za soubor plakátů, Tourfilm K. Vary 1983
Cena MK a OT Kolín za kalendář Národní divadlo 1984

Publikace:
Praha v proměnách světla. Panorama, Praha 1986
Pražská zastavení. Pressfoto, Praha 1985 (s I. Doležalem, J. Reichem a O. Paulem)
Bílou stopou. Panorama, Praha
Zastoupen v mnoha publikacích, převážně Panorama, kalendáře, plakáty pro různá nakladatelství
(USA českýma očima, Známé tváře, Velmi laskavé světlo Oldřicha Karáska, 101 našich nejkrásnějších měst a městeček,... )

Literatura ap.:
K. Dvořák: Tvář čs. fotografie - O.K. ČsF, 1970, č.4
K. Dvořák: Chvála individuálnosti, anebo o O.K. vůbec. RF, 1972, č.1
O.K.: 3 města, RF, 1979, č.1
R. Křesťan: Budapešť očima Pražáka. Mladý svět, říjen 1981
P. Tausk: Několik málo slov ke snímkum O.K. Literární měsíčník, leden-únor 1985
A. Dufek: Čb. fotografie Odeon Praha 1987
D. Mrázková, V Remeš: Cesty čs. fotografie Mladá fronta Praha 1989
HR. Encyklopedie českých a slovenských fotografů, autorský kolektiv, ASCO Praha 1993
11/2000, 4/2002, 8/2004 - Fotografie magazín, 4/2005 DIGIfoto